Ambassade van België in de Filipijnen

Geboorte

Het antwoord op de vraag "Wie is de moeder? Wie is de vader?" wordt bepaald door het recht van de nationaliteit van beide ouders. Hoewel het Belgische en het Filipijnse recht grotendeels gelijklopen, blijven er toch nog verschillen bestaan, vooral m.b.t. de toestemming van de moeder. Daarom moeten we elk detail nauwkeurig bekijken.

 
Hoe wordt de afstamming naar Belgisch recht vastgesteld?

Het moederschap

Het vermelden van de naam van de moeder in de geboorteakte volstaat om te weten wie de moeder is van het kind.

Het vaderschap

Bij kinderen die in de Filipijnen geboren zijn, kan het vaderschap op 3 veelvoorkomende manieren bepaald worden:

  1. Als de biologische ouders op het ogenblik van de geboorte gehuwd waren, is de echtgenoot van de moeder automatisch de vader.

Klik hier voor de volledige procedure
 

  1. Als de biologische ouders niet gehuwd zijn (en effectief ongehuwd zijn, m.a.w. niet met iemand anders gehuwd) en de vader een verklaring van vaderschap heeft afgelegd.

In de Filipijnen volstaat het om pagina 2 van de geboorteakte van het kind in te vullen en te ondertekenen onder punt “Affidavit of acknowledgement / Admission of paternity”. Hierdoor wordt de naam van de vader op de geboorteakte vermeld en ligt de afstamming wettelijk vast conform de Filipijnse wet.

LET OP: om ook naar Belgisch recht geldig te zijn, moetook de moeder die tweede pagina ondertekenen (m.a.w. de pagina dient de naam en handtekening van beide ouders te bevatten). België stelt namelijk dat de afstamming niet vastligt zonder geldige en expliciete toestemming van de moeder, die hiertoe haar naam en handtekening aanbrengt samen met de man die verklaart de vader te zijn. Beide ouders moeten er daarom op staan om samen pagina 2 van de geboorteakte te ondertekenen, hoewel dit geen vereiste is voor de plaatselijke ambtenaar van de burgerlijke stand.

Klik hier voor de volledige procedure
 

  1. Als de biologische ouders niet met elkaar gehuwd zijn en als de moeder de tweede pagina van de geboorteakte van het kind niet heeft ondertekend, moet de afstamming in een afzonderlijke erkenningsakte worden vastgelegd om het vaderschap te bepalen.

Als de Belgische vader in de registers van de ambassade is ingeschreven, ondertekent hij de akte hier, samen met de moeder. Is de Belgische vader nog in een gemeente in België ingeschreven, dan ondertekent hij de akte daar met de toestemming van de moeder via volmacht.

Klik hier voor de volledige procedure

 
Wat als de moeder nog steeds officieel gehuwd is met een andere man?

Zowel in de Filipijnen als in België is de wet zeer duidelijk: de echtgenoot van de moeder is automatisch de wettelijke vader van het kind.

Onder Filipijnse wetgeving blijft dit principe van kracht ook wanneer de moeder en haar echtgenoot niet meer samenwoonden wanneer het kind werd verwekt en geboren, zelfs indien de moeder toegeeft dat haar echtgenoot niet de vader is van het kind en zelfs indien zij aangeeft wie de biologische vader van het kind is, m.a.w. zelfs wanneer de biologische vader op de geboorteakte vermeld staat. Dat wettelijk kader impliceert dat het huwelijk tussen de echtgenoot en de biologische moeder van het kind de echtgenoot tot wettelijke vader maakt van elk kind dat verwekt en geboren wordt. Dit vaderschapsvermoedenkan enkel via de rechtbank ongedaan gemaakt worden. In een dergelijke rechtszaak dient bewezen te worden dat de echtgenoot niet de biologische vader van het kind is. Eén van de manieren om de rechtszaak te winnen, is door aan te tonen dat de echtgenoot onmogelijk de vader kan zijn omdat het hem fysiek onmogelijk was bij zijn vrouw te zijn ten tijde van de verwekking. Ook kan de hulp van wetenschappelijke technieken zoals een DNA-test worden ingeroepen om te bewijzen dat de echtgenoot niet de vader van het kind is. Let er echter op dat het vonnis betrekking heeft op de echtgenoot en niet op de biologische vader!

Klik hier voor de volledige procedure

 
Krijgt het kind automatisch de Belgische nationaliteit?

Ga op deze website naar de rubriek TOEKENNING onder Nationaliteit voor meer uitleg over dit onderwerp.

 
Welke achternaam krijgt het kind?

Dit hangt af van wanneer de afstamming tot de Belgische ouder (vader of moeder) wettelijk is vastgesteld:

  • als het kind Belg is bij geboorte, zal het Belgisch recht van toepassing zijn en krijgt het in de Filipijnen geboren kind de achternaam van de vader zoals vermeld op de geboorteakte (de middennaam verdwijnt volledig);
  • als het kind later Belg wordt (na een erkenning of toekenning van nationaliteit), krijgt het in de Filipijnen geboren kind de naam zoals vermeld op de geboorteakte, waarbij de middennaam als eerste achternaam gebruikt wordt indien dit effectief de achternaam van de moeder is. Maar sinds 1 januari 2018, zal de middennaam als een extra voornaam vermelden worden.

 
Belangrijke afwijzing van verantwoordelijkheid

Let op: de hierboven gegeven informatie biedt slechts summiere algemene richtlijnen als onderdeel van een zeer ingewikkelde materie die enkel op de Filipijnen van toepassing is!Het is dan ook goed mogelijk dat uw specifieke situatie andere elementen bevat die vanuit een ander perspectief bekeken moeten worden, wat kan betekenen dat wij bijkomende documenten van u moeten vragen of meer acties moeten ondernemen voordat we de afstamming, de nationaliteit of zelfs maar de naam van uw kind kunnen vaststellen.

Houd er tevens rekening mee dat bepaalde procedures tijd vergen. Wij vragen u dan ook geduld te oefenen en ons blijvend van uw medewerking te verzekeren. Niets is echter onmogelijk als u steeds de procedures en richtlijnen van deze ambassade volgt.

 

Meer algemene uitleg over afstamming...