Consulaire inschrijving

  1. Laatst bijgewerkt op

De inschrijving in het Consulaat-Generaal is niet verplicht maar wel aan te raden.

Enkel ingeschreven burgers kunnen een Belgische identiteitskaart, een Belgisch paspoort of consulaire attesten verkrijgen.


Het nut van uw inschrijving


De inschrijving op de ambassade laat u toe gebruik te maken van dezelfde diensten als deze aangeboden door de gemeenten in België wat het beheer van uw administratief dossier en het bijwerken van uw gegevens in het Belgisch rijksregister betreft. U kunt bv. een identiteitskaart, paspoort of consulaire attesten aanvragen, of beroep doen op administratieve bijstand.

U kunt ook deelnemen aan bepaalde in België gehouden verkiezingen (federale wetgevende verkiezingen en Europese verkiezingen).

Indien uw dossier up-to-date is, zal de ambassade u vlotter kunnen helpen, ook en vooral wanneer u dringende noodbijstand nodig hebt (bv. bij ongevallen, natuurrampen, enz.).

 
Werkwijze


Bekijk de volledige procedure (PDF, 220.41 KB)

Lees meer op de website van de FOD Buitenlandse Zaken
 

De Belgische ambassade in Manilla biedt u sinds 24/11/2020 de mogelijkheid u online in te schrijven in de consulaire bevolkingsregisters.

U heeft toegang tot deze website als u:

  • Belg bent;
  • niet (meer) ingeschreven bent in een Belgische gemeente, want u heeft uw vertrek naar het buitenland aan deze gemeente gemeld;
  • beschikt over een geldige en geactiveerde Belgische eID;
  • uw PIN-code kent en in het bezit bent van een kaartlezer.