Ambassade van België in de Filipijnen
Home Consulaire diensten

Consulaire diensten

A. Welke diensten kunt u van de Belgische consulaire ambtenaren verwachten?

 • U bent Belg en reist tijdelijk naar het buitenland, consulteer de rubriek Op reis in het buitenland.
 • U bent Belg en verblijft permanent in het buitenland, u kunt alle nodige inlichtingen via de link consulaire administratieve bijstand vinden.
 • Afgeven van een noodreisdocument ("laissez-passer") in geval van verlies of diefstal van uw reisdocument.
 • Advies geven over het overmaken van geld vanuit België in geval u in geldnood zit.
 • Familie of vrienden (via de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken) benaderen voor het beschikbaar stellen van geld of vliegtickets.
 • Helpen om in contact te komen met plaatselijke advocatenvertalers of artsen
 • Zorgen dat familie/relaties worden geïnformeerd in geval van een ongeluk, ziekenhuisopname of overlijdensgeval en adviseren over de te volgen procedures.
 • Contact opnemen met en bezoeken van Belgen die gearresteerd/gedetineerd zijn en als dat nodig is, zorgen voor het doorgeven van berichten aan familie/vrienden in België. 

 
B. Welke diensten mogen de consulaire ambtenaren NIET geven?

 • Optreden in privéaangelegenheden zoals de betaling van hotelrekeningen, medische kosten, douanekosten, boetes, gerechtskosten, borgstellingen, een ontvoerd kind ten laste nemen, een Belgische beslissing aangaande hoederecht afdwingen of een derde land dwingen een oplossing te zoeken voor een probleem van hoederecht, onderzoeken aangaande een misdrijf of een overlijden, enz. al kunnen we soms wel helpen in contact te komen met mensen die dat wel kunnen, zoals bv. advocaten.
 • Het honorarium van de advocaat of een borgsom betalen.
 • Een hotel reserveren, een woning zoeken, bagage bewaren, zorgen voor een werkvergunning of een baan.
 • Betalen van een vlieg- of treinbiljet voor de terugreis naar België.
 • Zorgen voor een voorkeursbehandeling in een ziekenhuis, bij een dokter, in de gevangenis, voor excursies of bezoeken, bemiddelen om iemand uit de gevangenis te halen of in gerechtelijke procedures.
 • Zorgen voor de verlenging van uw visum, een werk- of verblijfsvergunning.
 • Bemiddelen voor personen met een dubbele nationaliteit wanneer zij zich in het land van hun andere nationaliteit bevinden.
 • Uw vrijlating uit de gevangenis verkrijgen, voorkomen dat de plaatselijke autoriteiten u deporteren na het uitzitten van uw gevangenisstraf.
 • Bemiddelen in burgerrechtelijke of privaatrechterlijke geschillen.

De consulaire administratieve bijstand wordt in het buitenland door een honderdtal beroepsconsulaten generaal en consulaten verleend.

De consulaten-generaal en consulaten zijn hoofdzakelijk gevestigd in de hoofdstad of andere steden van het land van hun ressort. Dit ressort kan zich uitstrekken tot aangrenzende landen waar geen Belgische consulaire vertegenwoordiging is.

Ze fungeren ook als openbare dienst voor Belgen in het buitenland.

Sedert het in voege treden van de wet houdende het consulair wetboek op 15/06/2014, wordt de administratieve bijstand verleend enkel aan de Belgen, ingeschreven in het consulair bevolkingsregister. De administratieve bijstand aan de Belgen die niet ingeschreven zijn in dit register is beperkt tot het uitreiken van een tijdelijke reistitel indien de voorwaarden tot uitreiking vervuld zijn.

Als Belg wonende in het buitenland, contacteert u inderdaad het best altijd eerst het Belgisch Consulaat-Generaal of Consulaat in het land waar u verblijft, vooraleer u zich richt tot de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel.