Ambassade van België in de Filipijnen
Home Consulaire diensten

Consulaire diensten

 
A. Welke diensten mag u van de Belgische consulaire ambtenaren verwachten?

 • Afgeven van een tijdelijk paspoort in geval van verlies of diefstal van uw reisdocumenten.
 • Advies geven over het overmaken van geld vanuit België in geval u in geldnood zit.
 • Via de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel uw familie of vrienden in België benaderen voor het beschikbaar stellen van geld of vliegtuigtickets.
 • Via de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel zorgen dat uw familie of vrienden worden geïnformeerd in geval van een ongeluk, ziekenhuisopname of overlijden in het buitenland, en adviseren over de te volgen procedures.
 • Contact opnemen met en bezoeken van Belgen die gearresteerd/gedetineerd zijn en als dat nodig is, zorgen voor het doorgeven van berichten aan hun familie/vrienden in België. 

Belgen die tijdelijk in het buitenland verblijven, verwijzen wij naar de rubriek Op reis in het buitenland.

Belgen die permanent in de Filipijnen verblijven en officieel in de registers van de ambassade te Manila zijn ingeschreven, kunnen tevens voor alle andere consulaire diensten in de linkerkolom van deze website op ons beroep doen.

Belgen die permanent in de Filipijnen verblijven maar hun officiële verblijfplaats nog steeds in België hebben, hebben slechts recht op beperkte administratieve bijstand van deze ambassade.

 
B. Welke diensten mogen de Belgische consulaire ambtenaren NIET verlenen?

 • Optreden in privéaangelegenheden zoals de betaling van hotelrekeningen, medische kosten, douanekosten, boetes, gerechtskosten, borgstellingen, een Belgische beslissing aangaande hoederecht afdwingen of een derde land dwingen een oplossing te zoeken voor een probleem van hoederecht, onderzoeken aangaande een misdrijf of een overlijden, enz.
 • Een hotelkamer reserveren, een woning zoeken, bagage bewaren, zorgen voor een werkvergunning of een baan.
 • Een vliegtuigticket betalen voor de terugreis naar België.
 • Zorgen voor een voorkeursbehandeling in een ziekenhuis, bij een dokter, in de gevangenis, voor excursies of bezoeken, of zelfs maar bemiddelen om iemand uit de gevangenis te halen of in gerechtelijke procedures.
 • Zorgen voor de verlenging van uw visum, een werk- of verblijfsvergunning.
 • De immigratiediensten verzoeken om u vrij te stellen van boetes voor verblijf zonder geldig visum, of hen verzoeken u het land uit te zetten of te deporteren zodat u kunt ontsnappen aan het nakomen van uw verplichtingen.
 • Bemiddelen in burgerrechtelijke geschillen.
 • Bemiddelen voor personen met dubbele nationaliteit wanneer zij zich in het land van hun andere nationaliteit bevinden.

 

Mijn DOSSIER

Formulieren

Tarieven

Inschrijving

Identiteitskaart

Belgisch paspoort

Legalisatie van documenten

Burgerlijke stand

Nationaliteit

Notariële akte

Rijbewijs

Belgisch pensioen

Uittreksel uit het Strafregister

Verkiezingen