Ambassade van België in de Filipijnen
Home Consulaire diensten

Consulaire diensten

 
A. Welke diensten mag u van de Belgische consulaire ambtenaren verwachten?

  • Afgeven van een tijdelijk paspoort in geval van verlies of diefstal van uw reisdocumenten.
  • Advies geven over het overmaken van geld vanuit België in geval u in geldnood zit.
  • Via de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel uw familie of vrienden in België benaderen voor het beschikbaar stellen van geld of vliegtuigtickets.
  • Via de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel zorgen dat uw familie of vrienden worden geïnformeerd in geval van een ongeluk, ziekenhuisopname of overlijden in het buitenland, en adviseren over de te volgen procedures.
  • Contact opnemen met en bezoeken van Belgen die gearresteerd/gedetineerd zijn en als dat nodig is, zorgen voor het doorgeven van berichten aan hun familie/vrienden in België. 

Belgen die tijdelijk in het buitenland verblijven, verwijzen wij naar de rubriek Op reis in het buitenland.

Belgen die permanent in de Filipijnen verblijven en officieel in de registers van de ambassade te Manila zijn ingeschreven, kunnen tevens voor alle andere consulaire diensten in de linkerkolom van deze website op ons beroep doen.

Belgen die permanent in de Filipijnen verblijven maar hun officiële verblijfplaats nog steeds in België hebben, hebben slechts recht op beperkte administratieve bijstand van deze ambassade.

 
B. Welke diensten mogen de Belgische consulaire ambtenaren NIET verlenen?

  • Optreden in privéaangelegenheden zoals een hotel reserveren, hotelrekeningen betalen, bagage bewaren, een woning zoeken, betalen van medische kosten, douanekosten, boetes, gerechtskosten, borgstellingen, een ontvoerd kind gedwongen terughalen of een minderjarige huisvesten, een Belgische burgerlijke beschikking afdwingen in het buitenland of een derde land verplichten om een familiaal geschil te regelen, onderzoeken over een misdrijf of een overlijden, enzovoort; 
  • Zorgen voor een voorkeursbehandeling in een ziekenhuis, bij een dokter, in de gevangenis, voor excursies of bezoeken, of bemiddelen om iemand uit de gevangenis te halen of in gerechtelijke procedures; 
  • Zorgen voor een job, een werk- of verblijfsvergunning of de verlenging van een visum. 

 

Mijn DOSSIER

Formulieren

Tarieven

Inschrijving

Identiteitskaart

Belgisch paspoort

Legalisatie van documenten

Burgerlijke stand

Nationaliteit

Notariële akte

Rijbewijs

Belgisch pensioen

Uittreksel uit het Strafregister

Verkiezingen