Elektronische identiteitskaart en Kids-ID

  1. Laatst bijgewerkt op

U kunt een Belgische identiteitskaart aanvragen als u officieel op de ambassade bent ingeschreven. Dit geldt voor:

  • ID: elektronische identiteitskaart voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar.
  • Kids-ID: elektronische identiteitskaart voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Deze eID en Kids-ID bezitten talrijke voordelen:

  1. Handig formaat: ze heeft de grootte van een bankkaart
  2. Laat toe te reizen naar meer dan 50 landen (meer weten)
  3. Minder duur dan een paspoort: 20 € voor een eID, 10 euro voor een Kids-ID
  4. Blijft geldig in geval van verhuis (naar een ander beroepconsulaat, van of naar België)
  5. Laat bepaalde beveiligde handelingen op internet toe (als de certificaten geactiveerd zijn)
     

Sinds 2021 moet u voor een elektronische identiteitskaart (eID) en/of ook uw kind voor de Kids-ID (als uw kind 6 jaar of ouder is) in persoon en op afspraak naar de ambassade van België in Manila komen. U kan ook uw eID/Kids-ID aanvragen bij (1) de Belgische gemeente waar u laatst ingeschreven was, (2) uw Belgische gemeente van geboorte als u nooit in België heeft gewoond, maar er wel bent geboren, of (3) een Belgische gemeente naar keuze als u nooit in België hebt gewoond en er ook niet geboren bent. 


Elke Belgische burger die ingeschreven is in de consulaire bevolkingsregisters van een Belgische ambassade of consulaat kan zijn eID activeren in de post waar hij/zij ingeschreven is, in een andere consulaire post in het buitenland of in een Belgische gemeente. De identiteitskaart en het certificaat kunnen enkel geactiveerd worden in aanwezigheid van de betrokkene en op afspraak. Dat betekent dat ook een eID van een minderjarige tussen 12 en 18 jaar enkel geactiveerd kan worden in aanwezigheid van die minderjarige.

Voor de activatie brengt men de identiteitskaart en de PUK-code mee. De activatie van de identiteitskaart en certificaat is nodig om zich te kunnen aanmelden op Belgische overheidswebsites (pensioen, ziekenkas, invaliditeit, enz.). U kunt ook hiermee bepaalde handelingen uitvoeren en documenten digitaal ondertekenen. Voor meer uitleg over de eID-software, zie www.eid.belgium.be

Als de kaart reeds geactiveerd is maar u zich de PIN-code niet meer herinnert, kunt u de code online (niet via de ambassade) aanvragen, rechtstreeks bij de FOD Binnenlandse Zaken via de volgende links (respectievelijk voor Nederlands en Frans):

 
Aanvraag