Ambassade van België in de Filipijnen

Huwelijk

Attest van geen huwelijksbeletsel (LCC, Legal Capacity Certificate)

Huwen in de Filipijnen is een Filipijnse aangelegenheid vermits u niet op de ambassade kunt huwen. Vraag uw toekomstige huwelijkspartner zich tot het plaatselijke gemeentebestuur of de kerk te wenden van de plaats waar het huwelijk voltrokken zal worden om te weten welke stukken u dient voor te leggen voor het huwelijk.

Op de ambassade dient de Belgische partner een attest aan te vragen dat hier bekend staat onder de naam LCC of Legal Capacity Certificate.

Het is verplicht een afspraak te maken. Geen attest zal afgeleverd worden aan koppels die spontaan naar de ambassade komen. Houd er rekening mee dat wij gemakkelijk 3 maanden op voorhand volgeboekt zijn.

Nadat u bevestiging van de afspraak gekregen hebt, komt u op de afgesproken datum vergezeld van uw toekomstige echtgeno(o)t(e) naar de ambassade voor een interview met de consul. Het attest van geen huwelijksbeletsel wordt op dezelfde dag afgeleverd op voorwaarde dat het dossier volledig is en aan alle voorwaarden is voldaan.

De ambassade levert het attest af in één van onze landstalen (Nederlands, Frans of Duits). U moet zelf de gewenste taal kiezen.

Vergeet niet om na de voltrekking van het huwelijk hiervan zo spoedig mogelijk aangifte te doen.

 
Aanvraag

Klik hier voor de volledige procedure: Attest geen huwelijksbeletsel 

Klik hier voor de formulier

Klik hier voor de volledige procedure: Inschrijving van aktes

 

Meer algemene uitleg over huwelijk...