Ambassade van België in de Filipijnen
Home Consulaire diensten Burgerlijke stand

Burgerlijke stand

Inschrijving van aktes 

Als u Belg bent, worden alle veranderingen in uw burgerlijke staat geregeld door het Belgisch recht. Ook als u in het buitenland woont, zal het Belgisch recht toegepast worden.

Alle feiten die uw burgerlijke staat wijzigen of hierop betrekking hebben, moeten zo spoedig mogelijk aan de Belgische overheid gemeld worden, m.a.w. aan deze ambassade als u officieel bij ons ingeschreven bent, of bij uw gemeente in België.

Het gaat hier onder andere om geboorte, huwelijk, echtscheiding/nietigverklaring, overlijden, enz.

Er is echter een verschil tussen de inschrijving van een akte, wat wettelijk verplicht is, en de overschrijving ervan, wat weliswaar slechts facultatief is maar niettemin ten stelligste wordt aangeraden:

  • Bij inschrijving wordt uw burgerlijke staat gewijzigd en worden uw gegevens dienovereenkomstig in het Belgisch rijksregister aangepast.
  • Bij overschrijving van een buitenlandse akte die op u betrekking heeft, wordt deze letterlijk in de officiële registers van een Belgische gemeente overgenomen. U kunt er dan altijd afschriften van krijgen, net als van elke andere Belgische akte, zonder telkens opnieuw het hele proces van legalisatie en vertaling van de buitenlandse akte te moeten doorlopen.

 
Procedure

Klik hier voor de volledige procedure: Inschrijving van aktes

Klik hier voor de volledige procedure: Overschrijving van aktes

 

Geboorte

Huwelijk

Echtscheiding / Nietigverklaring

Overlijden

Adoptie