Burgerlijke stand

Op deze pagina vindt u alle informatie over de burgerlijke stand.

Adoptie in de Filipijnen

Informatie over adoptie in de Filipijnen.
 1. Laatst bijgewerkt op

Om uitwerking te hebben in België (afstammingsband, naam van de geadopteerde, Belgische nationaliteit, erfrecht, overschrijving van de buitenlandse akte in een Belgische gemeente), moet een adoptie gedaan door Belgen die hier bij ons zijn ingeschreven, achteraf goedgekeurd worden door de Belgische FOD Justitie.

Vermits de ambassade geen bevoegdheid heeft op dit gebied, is het aan te raden alle nodige informatie in te winnen en uw verzoekschrift in te dienen rechtstreeks bij:

 • de plaatselijke Filipijnse overheden (de RTC of Regional Trial Court van uw woonplaats, en het DSWD of Department of Social Welfare),
   
 • de Belgische FOD Justitie - Federale Centrale Autoriteit (Dienst Internationale Adoptie / Service adoptions internationales):
   
  Informatie in het Nederlands
  Informatie in het Frans

 
Meer algemene uitleg over interlandelijke adoptie