Nationaliteit

U kunt Belg zijn van rechtswege of het vrijwillig worden. U kunt ook uw Belgische nationaliteit verliezen. Deze rubriek maakt u hierin wegwijs.

  1. Laatst bijgewerkt op

Belangrijke wijzigingen sinds 2013


Het Belgische parlement heeft een belangrijk amendement aan het Wetboek van de Belgische Nationaliteit (WBN) aangebracht: burgers die onwettig in België verblijven, hebben niet langer de mogelijkheid om vrijwillig de Belgische nationaliteit te verkrijgen. Dit heeft tot gevolg dat met ingang van 1/1/2013:

  • naturalisatie van personen die hun hoofdverblijfplaats niet in België hebben, niet langer mogelijk is;
  • verklaringen van keuze (nationaliteitskeuze op basis van de Belgische nationaliteit van de echtgeno(o)t(e) of nationaliteitskeuze tussen 18 en 22 jaar) niet langer op de ambassade kunnen ingediend worden;
  • de verklaring van bezit van status ongeldig is;
  • herkrijging van de Belgische nationaliteit niet langer mogelijk is in het buitenland.

De toekenning van de Belgische nationaliteit aan een kind en de Verklaring tot behoud van de Belgische nationaliteit blijven ongewijzigd. De ambassade is hiertoe nog steeds bevoegd.

 
Meer algemene uitleg over nationaliteit

 

Toekenning

De afstamming tot de Belgische ouder (vader of moeder) moet eerst officieel vaststaan voordat kan worden overwogen om de Belgische nationaliteit aan een kind toe te kennen. Lees hiertoe eerst de rubriek GEBOORTE onder Burgerlijke stand op deze website.

Als de Belgische ouder (vader of moeder) in België geboren is, krijgt een in de Filipijnen geboren kind van rechtswege de Belgische nationaliteit van bij de geboorte.

Als de Belgische ouder niet in België geboren is, krijgt een in de Filipijnen geboren kind niet automatisch de Belgische nationaliteit van bij de geboorte. Vooraleer het kind de Belgische nationaliteit kan krijgen, moet de Belgische ouder een officiële akte/verklaring afleggen binnen een termijn van vijf jaar na de vaststelling van de afstamming (m.a.w. maximum vijf jaar na de geboorte, erkenning of adoptie), waarin hij of zij verzoekt de Belgische nationaliteit toe te kennen. In dat geval wordt het kind Belg op de datum van de toekenningsverklaring.

 
Procedure


Lees de volledige procedure (PDF, 180.4 KB)

 

Behoud


Als u na 1 januari 1967 in het buitenland bent geboren, nooit uw hoofdverblijfplaats in België hebt gehad tussen uw 18e en 28ste verjaardag en een tweede nationaliteit hebt (bv. de Filipijnse), moet u vóór uw 28ste verjaardag op de ambassade een officiële akte/verklaring tot behoud van de Belgische nationaliteit afleggen om het burgerschap niet te verliezen.

Deze verplichting vervalt echter als u nog geen 28 jaar was op 12 juli 2018 en na uw 18e verjaardag een gewoon Belgisch paspoort/eID hebt aangevraagd en gekregen.

Als u niet zeker weet welke regel op u van toepassing is, contacteert u best de ambassade vóór het verstrijken van deze termijn.

 
Procedure


Lees de volledige procedure (PDF, 161.7 KB)