Ambassade van België in de Filipijnen
Home Consulaire diensten Nationaliteit

Nationaliteit

Belangrijke wijzigingen sinds 2013

Het Belgische parlement heeft een belangrijk amendement aan het Wetboek van de Belgische Nationaliteit (WBN) aangebracht: burgers die onwettig in België verblijven, hebben niet langer de mogelijkheid om vrijwillig de Belgische nationaliteit te verkrijgen. Dit heeft tot gevolg dat met ingang van 1/1/2013:

  • naturalisatie van personen die hun hoofdverblijfplaats niet in België hebben, niet langer mogelijk is;
  • verklaringen van keuze (nationaliteitskeuze op basis van de Belgische nationaliteit van de echtgeno(o)t(e) of nationaliteitskeuze tussen 18 en 22 jaar) niet langer op de ambassade kunnen ingediend worden;
  • de verklaring van bezit van status ongeldig is;
  • herkrijging van de Belgische nationaliteit niet langer mogelijk is in het buitenland.

De toekenning van de Belgische nationaliteit aan een kind en de Verklaring tot behoud van de Belgische nationaliteit blijven ongewijzigd. De ambassade is hiertoe nog steeds bevoegd.

 
Meer algemene uitleg over nationaliteit...