Rijbewijs

  1. Laatst bijgewerkt op

Vermits de ambassade niet bevoegd is om een Belgisch rijbewijs uit te reiken en evenmin de geldigheid ervan mag verlengen of ze mag vervangen, dienen Belgen die bij ons zijn ingeschreven op instructie van de Belgische FOD Mobiliteit hun aanvraag rechtstreeks te richten tot de Belgische gemeente waar ze het laatst waren ingeschreven:

Voor informatie over het bekomen van een Filipijns rijbewijs verwijzen wij u naar de website van LTO (Land Transportation Office)

Als u uw Belgisch rijbewijs wilt inruilen voor een Filipijns, moet u onder andere een kopie van uw Belgisch rijbewijs evenals een Engelse vertaling ervan voorleggen. Voor vertalingen verwijzen wij u naar de lijst van beëdigde vertalers in de rubriek Snel naar aan de rechterkant van onze website.

Nadien moet de vertaling nog door de ambassade gelegaliseerd worden. Hiervoor kunt u bij ons terecht van maandag tot donderdag, van 9:00 tot 12:00 u. De kostprijs van de legalisatie vindt u in de rubriek Tarieven.