Ambassade van België in de Filipijnen
Home Legalisatie van documenten

Legalisatie van documenten

Wanneer uw documenten indienen ? Hoeveel zal dit kosten

Documenten ter legalisatie kunnen ingediend worden aan het Consulair loket van de Ambassade van maandag tot vrijdag (uitgezonderd officiële feestdagen) telkens van 08:30 am tot 12:30 pm.

Gelegaliseerde documenten worden normaal gezien dezelfde dag aan de aanvrager teruggegeven, tenzij verder nazicht nodig wordt geacht.

Consulaire rechten moeten ter plaatse voldaan worden (contant en gepast in PHP). Gelieve de toepasselijke tarieven te consulteren via het ‘Snel Naar’-menu aan de rechterzijde van onze website.

Er staat geen beperking op de ouderdom van een document om aanvaard te worden voor legalisatie zoalng de Ambassade in het bezit is van een specimen van de handtekening. U dient er wel rekening mee te houden dat sommige Belgische administraties geen documenten aanvaarden die ouder zijn dan zes maanden na authentiek verklaring door NSO (National Statistics Office) en DFA (Department of Foreign Affairs).

Gelieve ook te noteren dat originele documenten in het Engels moeten gelegaliseerd worden vooraleer ze te laten vertalen. Elke vertaling uitgevoerd in in de Filipijnen moet eveneens gelegaliseerd worden.

Welke documenten? Hoe te werk gaan?

 • De Ambassade kan enkel Filippijnse documenten legaliseren die opgesteld en getekend zijn door de lokale autoriteiten van de Filippijnen.
 • Documenten opgesteld in het buitenland kunnen niet aanvaard worden voor legalisatie door de Belgische Ambassade in Manilla.
 • Zelfs Belgische documenten kunnen niet aanvaard worden. Deze moeten voor authentiek verklaard worden door de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel en vervolgens door de Ambassade van de Filipijnen in Brussel om in de Filipijnen aanvaard te kunnen worden.
 • Documenten van burgerlijke stand, zoals geboorteaktes, huwelijksaktes, attesten van ongehuwde staat moeten geregistreerd zijn bij het hoofdkantoor van het National Statistics Office in Quezon City.
 • Deze documenten moeten tevens afgedrukt zijn op NSO Security Paper vóór ze bij het DFA in te dienen. Lokale  Burgerlijke Registratieformulieren, zelfs gedrukt op NSO Security Paper, zullen niet worden aanvaard voor authentiek verklaring.
 • Alle Filippijnse documenten dienen voor authentiek verklaard te worden door het Department of Foreign Affairs ALVORENS ingediend te worden in de Ambassade.
 • Filipijnse diploma’s of getuigschriften moeten vooraf geattesteerd worden door de Commission on Higher Education (CHED) vóór ze door het DFA voor authentiek te laten verklaren.
 • Uw eigen handtekening op een onderhands document kan enkel gelegaliseerd worden, indien u bent ingeschreven in de Ambassade te Manila én op voorwaarde dat u het document ondertekent in de Ambassade.

Waar?

 • Office of the Civil Registrar - National Statistics Office - for the official locations of the Census Centers (www.census.gov.ph/data/civilreg/crd_transfer.html
 • Department of Foreign Affairs - Authentication Division, Consular Services - Old ADB Building, Roxas Boulevard - Pasay City - 8 AM to 12 AM en 1:30 PM to 5 PM - Tel No. 834-4000 
 • Adres van de Belgische Ambassade - 9de verdieping. Multinational Bancorporation Centre - 6805 Ayala Avenue, Makati City - Tel No. 845-18-69

Belangrijke opmerkingen

In sommige gevallen kan een officieel onderzoek van de documenten bevolen worden vooraleer men tot legalisatie overgaat. In sommige uitzonderlijke gevallen (wanneer ernstige twijfel bestaat over de echtheid van de documenten) kan een grondiger onderzoek van de documenten nodig geacht worden.

Indien u zich niet persoonlijk kunt aanbieden in de Ambassade en een vertegenwoordiger wenst aan te duiden, dient het volgende in acht genomen:

 • Schriftelijke volmacht van de eigenaar van het document waarin het doel van de legalisatie vermeldt staat en de naam van de gevolmachtigde.
 • Kopie van de data pagina (1ste bladzijde) van het paspoort van de eigenaar en de pagina waarop het laatste visum van de Belgische Ambassade is vermeld.

Legalisaties van documenten als deel van een visumaanvraag moeten samen met het visumdossier ingediend worden bij het Belgische VAC op VFS. Consulaire rechten voor deze legalisaties moeten bij VFS worden betaald.