Ambassade van België in de Filipijnen
Home Op reis in de Filipijnen

Op reis in de Filipijnen

Reisadvies

Het reisadvies voor de Filipijnen kunt u lezen op de algemene website van de FOD Buitenlandse Zaken.

Opgelet : Transit via Singapore - update 03/10/2022

Indien u een reis onderneemt met transit in Singapore, dient u te beschikken over één ticket dat de begin- en eindbestemming vermeldt, met bijbehorende bagagetags. Indien u aparte tickets heeft geboekt (bijvoorbeeld een low-cost maatschappij vanuit Singapore naar uw eindbestemming), zult u door immigratie moeten en alle voorwaarden voor toegang tot het Singaporese grondgebied moeten vervullen. In geval van twijfel over de eindbestemming, zal de Singaporese immigratie onherroepelijk de toegang tot het grondgebied weigeren en zult u teruggestuurd worden naar uw beginbestemming.

 
Belgen in nood

België wordt in het buitenland vertegenwoordigd door meer dan honderd ambassades en consulaten-generaal. Het ambtsgebied van de ambassade kan zich uitstrekken tot aangrenzende landen waar geen vertegenwoordiging aanwezig is. Ambassades en consulaten vervullen geen louter diplomatieke opdracht maar fungeren tevens als ‘openbare dienst’ voor Belgen in het buitenland. Tot op zekere hoogte kunnen ze bijstand verlenen aan Belgen in moeilijkheden. Daarnaast bestaan er nog tal van ereconsulaten die echter over minder bevoegdheden beschikken. Ze zijn niet altijd van Belgische nationaliteit en spreken ook niet altijd de officiële talen van België. Lees verder... 

 
Contactgegevens voor Belgen in nood in de Filipijnen

Voor dringende gevallen (ongevallen, verlies/diefstal documenten, etc. - geen visa!) na de werkuren en tijdens het weekend kunnen Belgen de Ambassade in Manila bereiken via het noodnummer +63 917 845 18 69.