Ambassade van België in de Filipijnen

Toekenning

De afstamming tot de Belgische ouder (vader of moeder) moet eerst officieel vaststaan voordat kan worden overwogen om de Belgische nationaliteit aan een kind toe te kennen. Lees hiertoe eerst de rubriek GEBOORTE onder Burgerlijke stand op deze website.

Als de Belgische ouder (vader of moeder) in België geboren is, krijgt een in de Filipijnen geboren kind van rechtswege de Belgische nationaliteit van bij de geboorte.

Als de Belgische ouder niet in België geboren is, krijgt een in de Filipijnen geboren kind niet automatisch de Belgische nationaliteit van bij de geboorte. Vooraleer het kind de Belgische nationaliteit kan krijgen, moet de Belgische ouder een officiële akte/verklaring afleggen binnen een termijn van vijf jaar na de vaststelling van de afstamming (m.a.w. maximum vijf jaar na de geboorte, erkenning of adoptie), waarin hij of zij verzoekt de Belgische nationaliteit toe te kennen. In dat geval wordt het kind Belg op de datum van de toekenningsverklaring.

 
Procedure

Klik hier voor de volledige procedure