Ambassade van België in de Filipijnen
Home Consulaire diensten Identiteitskaart voor Belgen in het buitenland

Identiteitskaart voor Belgen in het buitenland

Definitie

Elke Belg ouder dan 12 jaar die zijn hoofdverblijfplaats in het buitenland heeft en zich laat inschrijven in het bevolkingsregister van een Belgische ambassade of beroepsconsulaat, moet een Belgische identiteitskaart aanvragen.

Dit document is een geldig reisdocument in de Lidstaten van de Europese Unie en in een aantal buurlanden ervan. De identiteitskaart voor Belgen in het buitenland mag niet worden verward met het identiteitsbewijs of verblijfskaart afgegeven door de overheid van het land van verblijf. Deze laatste hebben enkel geldigheid en officiële waarde op het grondgebied van de verblijfstaat. 

 
Elektronische identiteitskaart (eID)

Sinds 1 december 2010 zijn de Belgische ambassades en beroepsconsulaten overgeschakeld naar de afgifte van een elektronische identiteitskaart.

Sinds 1 maart 2014 hebben de Belgische eID een geldigheid van 6 jaar (voor aanvragers van 12 jaar tot 18 jaar), 10 jaar (voor aanvragers van 18 jaar tot 75 jaar) of 30 jaar (voor +75-jarigen), maar behoudt haar geldigheid ook na verhuis naar het ambtsgebied van een andere ambassade of consulaat of na terugkeer naar België. De elektronische identiteitskaart van Belgen die sinds augustus 2008 van België naar het buitenland zijn verhuisd en hun verhuis aan hun gemeente hebben gemeld, is in regel ook geldig gebleven. 

De niet-elektronische identiteitskaart die in het buitenland werd afgegeven, blijft geldig. In tegenstelling tot de elektronische identiteitskaart, verliest deze identiteitskaart echter haar geldigheid na verhuis naar het ambtsgebied van een andere ambassade of consulaat of na terugkeer naar België.

 
Certificaten

De Belg in het buitenland kan zijn elektronische identiteitskaart voorzien van de mogelijkheden (certificaten) om zich via internet op een internationaal aanvaarde en beveiligde wijze te identificeren en toestemming te geven (digitale handtekening). 

Dit kan onmiddellijk bij de ambassades of consulaten van België in Alicante, Barcelona, Berlijn, Bern, Den Haag, Genève, Keulen, Londen, Luxemburg, Madrid, Marseille, Parijs, Straatsburg, Rijsel, Tenerife. Als u bij aanvraag de certificaten vraagt, dan moet u de elektronische identiteitskaart wel in persoon komen afhalen op uw ambassade of consulaat.

Kiest u er nog niet voor deze functies te gebruiken, dan kan u deze altijd, later, in eender welke Belgische gemeente of een van de hierboven met naam vernoemde ambassades en consulaten onmiddellijk laten installeren op uw eID. U moet hiervoor wel zelf langskomen en de PUK-code van uw eID die u ongeveer tegelijk met de eID wordt bezorgd, meebrengen.

Voor meer uitleg over de elektronische identiteitskaart, installatie,…: zie www.eid.belgium.be.

 
Aanvraag

Voor een aanvraag maakt u gebruik van het formulier Aanvraag van een Belgische identiteitskaart (voor Kids-ID, dit formulier).

Zodra het formulier, twee (2) recente identiteitsfoto’s in kleur en betaling (20 euro voor een elektronische identiteitskaart) aan de ambassade of consulaat is bezorgd, wordt de aanvraag verder afgehandeld.

Let op: de foto’s moeten voldoen aan de eisen vermeld op de website van de FOD Binnenlandse Zaken.

Ook meebrengen:

  • Uw huidige Belgische identiteitskaart of kopie van uw paspoort (indien u geen ID kaart hebt)
  • Kopie van uw geldig Filippijnse visum of verblijfsvergunning
  • Uw betaling enkel contant geldKLIK HIER voor de prijzen
  • Indien u de verzending van de “e-ID” per post vraagt: twee omslagen van LBC COURIER meesturen aan uzelf geadresseerd, of 240 PHP bijkomend in cash voor verzendingskosten als u wenst dat wij LBC COURIER contacteren.

Om veiligheidsredenen moeten de codes u onder een afzonderlijke omslag toegestuurd worden.

Vergeet niet

  • de gewenste hoofdtaal van de kaart aan te duiden,
  • in het juiste vak te tekenen. We gaan ervan uit dat zodra een kind kan schrijven (6 jaar), hij zijn naam of handtekening in het vak moet zetten. Kan de aanvrager om medische/fysische redenen niet tekenen, dan wordt een uitleg bij de aanvraag gevoegd. Kan de aanvrager het aanvraagformulier niet tekenen, dan wordt het vak opengelaten, 
  • aan te duiden of u al onmiddellijk certificaten wenst of niet. Wenst u onmiddellijk certificaten, dan moet u de eID persoonlijk komen afhalen.

Eveneens toe te voegen, afhankelijk van uw persoonlijke situatie:

In geval van diefstal/verlies van uw oude identiteitskaart: een verklaring van aangifte U dient zich hiervoor te wenden tot de politie

Indien u nog niet ingeschreven bent bij de Belgische Ambassade in Manilla: het inschrijvingsformulier (een formulier per persoon en per minderjarig kind). Indien u van België komt, gelieve eveneens het bewijs van uitschrijving, het "Model 8", toe te voegen (aan te vragen bij het gemeentebestuur van uw laatste woonplaats in België).

In geval van wijzigingen in uw persoonlijke situatie (adresverandering, burgerlijke stand, geboorte kind, verwerving van een andere nationaliteit, andere): gelieve ons hiervan op te hoogte te brengen en het vereiste bewijsstuk toe te voegen.

 
Nuttige informatie

OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen!

Geldigheidsduur van een eID: steeds 5 jaar. Aanvraag slechts mogelijk vanaf 12 jaar.

Uw huidige identiteitskaart moet terugbezorgd of opgestuurd worden naar de Ambassade. Indien u het document per post opstuurt, maak het dan om veiligheidsredenen onbruikbaar: snij de identiteitskaart in twee zodat een gewone verzending volstaat.

ENKEL EN ALLEEN de formulieren printen op WIT A4 papier. Andere formaten of kleuren kunnen niet verwerkt worden.